Ako posilniť sociálnych partnerov vo vzťahu k novým skutočnostiam sociálneho dialógu?

V dňoch 2.-4.10.2017 sa v Barcelone, v centre Katalánska, práve v čase generálneho štrajku, uskutočnil seminár o možnostiach posilnenia sociálnych partnerov v procese sociálneho dialógu. Seminár zorganizovalo WOW  v spolupráci s EZA. Účastníci si vypočuli prenášky najmä týkajúce sa zlepšenia komunikácie medzi odborovými organizáciami a spoločnosťou,  o možnosti zlepšenia ich Iimidžu, o možnostiach využívania sociálnych médií a propagácie ich činností. Účastnícu si na záver prezreli rodinný vinárenský podnik. (Informuje Ľubica Černá, účastníčka seminára)