Reforma vzdelávacieho systému – predpoklad lepších pracovných miest a ochrany práv zamestnancov

V dňoch 28.-.30.9.2017 sa v Záhrebe (Chorvátsko) uskutočnil seminár pod názvom Reforma vzdelávacieho systému – predpoklad lepších pracovných miest a ochrany práv zamestnancov.  Chorvátske kultúrne družstvo NAPREDAK v spolupráci s Hnutím kresťanských pracujúcich MOVIMENTO CHRISTIANO LAVORATORI a EZA  privítalo účastníkov z Poľska, Bulharska, Srbska, Čiernej Hory, Bosny a Hercegoviny, Slovenska, Slovinska a Nemecka. Účastníci diskutovali o stave školstva v jednotlivých krajinách o možnosti zosúladenie ponuky škôl a potrieb trhu práce. Ľubica Černá vystúpila s príspevkom o možnostich odborových organizácií a ich vplyvu a zvýšenie kvality škúl. Prítomných informovala o najnovších výsledkov reportu OECD o stave školstva a o procese tvorby a pripomienkovania strategického dokumentu Učiace sa Slovensko. (Informuje Ľubica Černá)