Vyjadrenie ZPŠaV NKOS k návrhu KZVS pre verejnú správu na rok 2018

Kolektívne vyjednávanie na najvyššej úrovni pre rok 2018  sa neuskutočnilo pre nezáujem  vlády SR ani jeden raz v roku 2017. Vláda SR neoslovila a neumožnila stretnutie s odborármi, ktorí zastupujú zamestnancov, pracujúcich vo verejnom záujme. Nesúhlasili sme s memorandom ktoré bolo predložené odborárom bez konzultácie s odborármi. Memorandum vyznelo ako direktívne nariadenie zo strany vládnych predstaviteľov bez možnosti vyjednávať.
Návrh KZVS na rok 2018 bol predložený bez oboznámenia zmluvného partnera, ktorým sú aj Nezávislé kresťanské odbory Slovenska. 

Stotožňujeme sa s nesúhlasom OZ PŠaV a logickým zdôvodnením nesúhlasu s návrhom KZVS v časti odmeňovanie skupín zamestnancov školstva pre rok 2018.
Vláda SR garantuje vo svojom programovom vyhlásení valorizáciu tarifných platov uvedených skupín zamestnancov školstva o 6% v rokoch 2016 a 2018-2020. Sú zavádzajúce vyjadrenia niektorých predstaviteľov o tom, že valorizácia od 1. septembra 2017 znamenala predčasné splnenie tohto záväzku na rok 2018. Valorizácia platov od 1. septembra 2017 bola predstaviteľmi odborov vnímaná ako snaha vládnej koalície výraznejšie zlepšiť pretrvávajúce nedostatočné mzdové ohodnotenie zamestnancov školstva nad rámec programového vyhlásenia vlády SR, aj v súvislosti s opakovanými odporúčaniami OECD a Európskej komisie. 

Následná požiadavka na podpis Memoranda, na základe ktorého sa zástupcovia zamestnancov mali vopred vzdať svojho ústavného práva na kolektívne vyjednávanie do roku 2020 nebola odôvodnená a v systéme právneho štátu ani prijateľná.
Mgr. Mária Briganová,  predsedníčka  ZPŠaV NKOS