ETUCE konferencia vo Varšave

V dňoch 27. a 28. novembra 2017 sa konala vo Varšave konferencia na tému „Pomoc odborových organizácii v sociálnom dialógu pri ďalšom vzdelávaní pedagógov. Na konferencii sa zúčastnilo okolo 40 delegátov odborových zväzov z rôznych krajín Európy, rokovacími jazykmi boli angličtina, ruština a poľština.

Prvý deň predstavili prednášatelia z Macedónska, Litvy, Škótska a Poľska možnosti ďalšieho vzdelávania učiteľov a snahy odborov v ich krajinách. Aj keď vláda v každej krajine povoľuje a zaručuje možností učiteľov pri ďalšom vzdelávaní, v každej krajine existuje množstvo problémov. Či už je to nedostatok vhodných školení, neochota riaditeľov uvoľňovať pedagógov, malý počet dní na uvoľnenie na školenie, nepreplácanie školení… Snaha odborov v každej krajine je viesť dialóg s vládou, prednášať jej potreby učiteľov, aby bolo zabezpečené adekvátne a moderné vzdelávanie na všetkých stupňoch  škôl.

Po obede nás organizátori pozvali na prehliadku Varšavskej univerzity. Tu pred niekoľkými rokmi vzniklo oddelenie „Szkola edukacji – Škola vzdelávania“ v spolupráci s Americkou Teachers College v Columbii. Táto univerzita ponúka učiteľom rôzne možnosti ďalšieho vzdelávania. Kurzy trvajú obyčajne jeden rok.  Viac o škole sa dá nájsť na stránke https://szkolaedukacji.pl/. Škola sa riadi heslom od Johna Dewey: „Ak učíme žiakov dnes tak, ako sme ich učili včera, ukracujeme ich o zajtrajšok. „

Po prehliadke univerzity nám organizátori urobili krátku exkurziu po centre večernej Varšavy. Všade už bolo vidieť prípravu na blížiace sa Vianoce. 

Na druhý deň sme vytvorili pracovné skupiny rozdelené podľa rokovacích jazykov.  Ja som bola v skupine hovoriacej po rusky. Kto chcel, mohol porozprávať ostatným o systéme vzdelávania učiteľov v ich krajine. Ja som predstavila ostatným účastníkom náš kreditný systém s jeho kladmi aj zápormi. Všetci pozorne počúvali, lebo v žiadnej krajine v našej skupine sa s niečím podobným nestretli. Na záver sme sa opäť spoločne stretli a vymenili si najzaujímavejšie informácie, ktoré boli prerokované v skupinkách.

Na záver by som sa chcela poďakovať organizátorom za perfektne zabezpečenú celú  konferenciu. Okrem témy, ktorá bola veľmi zaujímavá, mala som možnosť nadviazať ďalšie priateľstvá, spoznať iné kultúry a zvyky a prezrieť si centrum hlavného mesta Poľska – Varšavy.   Informuje Ing. Mgr. Agata Kubinová