Priority európskeho sociálneho dialógu. Kodaň 30.11.-1.12.2017

Na konferencií EZA sa zúčastnilo viac ako sto účastníkov členských organizácií. Bol prezentovaný nový vzdelávací program pre obdobie 2018-2019 a plánovaná činnosť platforiem pôsobiacich vrámci EZA. Po konferencií sa uskutočnil kongres EZA a EZA PLUS. Konferencie sa zúčastnila za NKOS  Ľubica Černá.