Zasadnutie vzdelávacej platformy EZA v Gdansku

Pravidelné zasadnutie vzdelávacej platformy EZA sa uskutočnilo 19.-20.1.2018 v poľskom Gdansku. Témou stretnutia bola diskusia na tému: Migrácia, vrátane rodín prisťahovalcov a migrujúcich pracovníkov – nové výzvy v oblasti vzdelávania; výmena skúseností a osvedčených postupov v oblasti vzdelávacích systémov, s osobitným dôrazom na prípravu učiteľov pre prácu v tejto meniacej sa realite. Výzvy a hrozby z hľadiska sociálneho dialógu.  Migrácia a celoživotné vzdelávanie, analýza dostupných nástrojov podporujúcich celoživotné vzdelávanie. Okrem odbornej diskusie, ktorej sa zúčastnili odborári z Nemecka, Holandska, Poľska, Litvy, Rumunska, Maďarska a Bulharska, sme navštívili základnú školu a gymnázium, ktorú navštevujú žiaci z Ukrajiny a Čečenska. NKOS na zasadnutí reprezentovala Ľubica Černá, ktorá informovala najmä o pomoci rodinám sýrskych kresťanov na Slovensku a o problémoch súvisiach najmä so zahraničnými robotníkmi z krajín bývalej Juhoslávie. (Informuje Ľubica Černá)