Je flexibilná práca efektívna?

V dňoch 5.-7.2.2018 v Luxemburgu usporiadalo kresťanská odborová konfederácia Dánska KRIFA v spolupráci s EZA seminár na fému flexibilná práca. Na seminári boli prezentované výsledky projektu univerzity v Kente (Anglicko), možnosti využitia flexibilných pracovných zmlúv v Luxembursku, Nemecku a Dánsku. Počas diskusie v 5 skupinách sa definovali výhody a nevýhody flexibilnej práce. Flexibilná práca  sa môže sa vyskytovať buď vo svojej čistej forme alebo sú možné kombinácie (napr. flexibilná pracovná doba a práca z domu, čiastočný úväzok a stlačený pracovný týždeň, delené pracovné miesto a práca z domu, a pod.). Niektoré formy samotné sú v niektorých prípadoch kombináciou viacerých flexibilných úväzkov (napr. delené pracovné miesto alebo projektové zamestnanie). Najväčšie obavy majú účastníci najmä zo sociálnej izolácie a nedodržiavanie timemanažmentu. Viac na www.flexipraca.sk/

Informuje: Ľubica Černá