Úloha odborových organizácií pri integrácii migrantov (utečencov) do spoločnosti a na trh práce

V dňoch 26.-28.1.2018 sa v portugalských mestách Lisabon a Fátima uskutočnil seminár EZA na tému Úloha odborových organizácií pri integrácii migrantov (utečencov) do spoločnosti a na trh práce. Seminár prebiehal prvý deň v hlavnom meste Portugalska a druhé dva dni v pútnickom meste Fátima za účasti približne 30 zástupcov odborových organizácií z celej Európskej únie. Na seminári boli prítomní predstavitelia Slovenska, Poľska, Litvy, Belgicka, Francúzska, Nemecka, Rakúska, Španielska, Portugalska a Talianska. Za NKOS sa seminára zúčastnili: Milan Tóth, Milan Beregszaszi, Zuzana Jánova, Ľubica Černá.

V piatok 26.01.2018 o 12:00 všetkých účastníkov privítala výkonná tajomníčka FIDESTRA Maria Reina Martin, ktorá prítomných oboznámila s bodmi programu seminára, na ktorom sa zúčastnili aj viceprezidenti EZA Józef Mozolewski z Poľska, Josep Calvó Garcia zo Španielska, Piergiorgio Sciacqua z Talianska a prezident EZA Bartho Pronk z Nemecka.

V piatok poobede sa uskutočnila návšteva CPR – Centra pre utečencov v Lisabone. Jeho riaditeľ účastníkom seminára podrobne porozprával o prevádzkovaní centra a poukazoval jeho priestory. Dokonca účastníkov zaviedol aj do miestnej škôlky, kde deti migrantov tvoria asi 20%. Po prehliadke nasledovala diskusia na tému Politika prijímania utečencov v Portugalsku, úloha CPR – Portugalskej rady pre utečencovPo ukončení návštevy sa všetci zúčastnení prepravili autobusom do mesta Fátima.

V sobotu 27.01.2018 seminár EZA pokračoval vo Fátime od 9:00  prezentáciou na tému Medzikultúrny dialóg v Portugalsku a multikulturalizmus v Európe, ktorú predniesol Isaias Afonso z portugalskej organizácie FDTC.  Diskusia pokračovala okrúhlym stolom, kde zástupcovia všetkých zúčastnených krajín a organizácií ( NKOS – Slovensko; LPSS – Litva; NSZZ Solidarnosc – Poľsko, Fundacja Nowy Staw – Poľsko; EUROMF – Belgicko; Feder-Agri – Taliansko, MCL – Taliansko; CFTC – Francúzsko; CEAT – Španielsko; USO – Španielsko; FLC – Taliansko; CIFOTIE- Portugalsko, FIDESTRA- Portugalsko) predniesli svoje príspevky na danú tému, pričom každý z nich bol zameraný na súčasný stav danej problematiky v konkrétnom štáte. Ako prvá bola v sobotňajšom programe naplánová prezentácia Slovenska, kde príspevok viceprezidenta NKOS Milana Tótha odprezentovala Zuzana Jánová. Po každej prezentácii nasledovala diskusia, počas ktorej všetci prítomní kládli prezentujúcim otázky. Poobede seminár pokračoval príspevkom Fritza Neugebauera, prezidenta ÖZA Rakúsko a prednáškou Telma Correiu – poslanca parlamentu Portugalskej republiky na tému Politika integrácie. Podvečer sa všetci účastníci seminára odobrali na omšu v Kaplnke zjavenia Panny Márie. Po návrate boli ešte prednesené príspevky na tému Alokácia zdrojov nevyhnutných pre integráciu: Vízia a návrhy združení pre prijímanie a integráciu migrantov a utečencov.

V nedeľu 28.01. 2018 prebehlo vyhodnotenie a záver seminára, po ktorom nastal odchod účastníkov na letisko v Lisabone a odlet do ich domovských krajín.

Informuje: Milan Tóth, viceprezident NKOS