Konzultácie o inovačných pracovných podmienkach pre zelené (ekologické) pracovné miesta v podnikoch energetického sektora (GRECO) 1. stretnutie

V dňoch 23.-26.04.2018 sa zástupkyňa NKOS Zuzana Jánová zúčastnila na zasadnutí organizačného výboru a medzinárodného diskusného fóra projektu s názvom Konzultácie o inovačných pracovných podmienkach pre zelené (ekologické) pracovné miesta v podnikoch energetického sektora (GRECO), ktoré sa konali v španielskej Málage. Projekt bude mať trvanie 20 mesiacov a jeho financovanie bolo schválené orgánmi EÚ.

Zelené pracovné miesta produkujú tovary alebo služby, ktoré sú prospešné pre životné prostredie alebo zachovanie prírodných zdrojov alebo sú to pracovné miesta, v ktorých povinnosti zamestnancov zahŕňajú výrobné procesy šetrnejšie k životnému prostrediu alebo míňaniu prírodných zdrojov.

Zasadnutia a diskusného fóra sa zúčastnili zástupcovia z nasledujúcich krajín: Srbsko -Autonómny odborový zväz pracovníkov v energetickom priemysle, Bulharsko – Bulharská obchodná a priemyselná komora, Cyprus – Inštitút práce, Česká republika – Zväz podnikateľov v stavebníctve, Rumunsko – Federácia odborových zväzov plynárenského priemyslu a Litva – Odborový zväz pracovníkov v ropnom priemysle.

Projekt je zameraný na cieľové skupiny zamestnancov a zamestnávateľov z energetiky a súvisiacich priemyselných odvetví – metalurgický priemysel, stavebníctvo, automobilový priemysel, doprava a pod. Cieľom projektu je prispieť k podpore zapojenia zamestnancov do ekologizácie ich pracovných miest pri zavádzaní čo najväčšieho počtu zelených pracovných miest v hore uvedených odvetviach.

V prvý deň zasadnutia organizačného výboru všetci zúčastnení predstavili svoje krajiny a organizácie, ktoré zastupujú. Odborný lektor projektu Rogelio García vysvetlil jeho ciele a rozdelil zúčastnených do pracovných skupín, v ktorých odpovedali na jeho otázky týkajúce sa hlavne zadefinovania zelených pracovných miest v legislatíve svojich domovských štátov.

Na druhý deň si všetci zúčastnení vypočuli prednášku Juana Antonia Perlesa, tajomníka pre ochranu zdravia pri práci zo španielskeho odborového zväzu “Comisiones Obreras” (CC.OO.), ktorý predstavil ISTAS. ISTAS (Ústav práce, životného prostredia a zdravia) založený v roku 1996 španielskym odborovým zväzom “Comisiones Obreras” (CC.OO.) je technická platforma podporovaná španielskou konfederáciou odborových zväzov CC.OO. na podporu zlepšenia pracovných podmienok, ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci a ochrany životného prostredia v Španielsku.

Počas posledného dňa konzultácií v Málage sa zúčastnení dohodli na zmene niektorých termínov konania medzinárodných diskusných fór. Boli potvrdené nasledujúce dátumy:

 – 26/06/2018 – Bukurešť, Rumunsko

 – 18/09/2018 – Varšava, Poľsko

 – 09/10/2018 – Belehrad, Srbsko