Kolektívne vyjednávanie pre verejnú a štátnu službu na rok 2019

Dňa 20.6.2018 sa na Úrade vlády stretli sociálni partneri, pôsobiaci vo verejnej a štátnej spáve. Začalo sa kolektívne vyjednávanie o zmluve vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2019 a obsahové rokovanie k návrhu Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2019. Nezávislé kresťanské odbory zastupovali predsedníčka  ZPŠaV  Mária Briganová  a podpredsedníčka Kristína Huttová. Vyjednávači odborári aj zástupcovia ZMOS a vlády SR sa vyjadrovali k návrhu Kolektívnych zmlúv  pre rok 2019 a pre rok 2020. Zástupcovia vlády SR navrhli, novelizáciu zákona o kolektívnom vyjednávaní, kde by sa zaviedlo predĺženie platnosti KZVS. Konkrétne ide o roky 2019 a 2020. Pracovné podmienky a všetky výhody v KZVS na roky 2019 a 2020 sú totožné. Odborári súhlasili s podmienkou, že tabuľky pre odmeňovanie budú začínať minimálnou mzdou platnou v SR. Tabuľky budú dopracované s dohodnutým zvýšením platov o 10% od januára 2019 a zvýhodnením platov pre začínajúcich učiteľov. Kolektívne vyjednávanie bolo úspešné na základe dohody všetkých zúčastnených strán.

Informuje Mária Briganová, účastníčka kolektívneho vyjednávanie na najvyššej úrovni.