Ekonomické fórum mladých lídrov 2018

Už po trinásty krát sa mladí lídri z celej Európy stretli v Poľsku, aby diskutovali o budúcnosti Európy a budúcnosti mladej generácie. Účelom Ekonomického fóra mladých lídrov je vytvorenie medzinárodného think-tanku pozostávajúceho z predstaviteľov európskych lídrov, ktorí pôsobia na miestnej úrovni v ich vlastných krajinách, ako aj iniciovanie spoločných projektov, ktoré umožnia budovať lepšie zajtrajšky. Tohtoročné priority sa koncetrovali okolo ústrednej témy: Mladý líder 4.0. Čiastkové diskusné témy fóra: 

  • Európa 4.0 – vízia Európy v očiach mladých ľudí: spoločná príčina alebo autonómna obava
  • Vzdelávanie 4.0 – inovatívnosť mladšej generácie
  • Trh práce 4.0
  • Ekonomika inovácií – vplyv na rozvoj krajín a subjektov
  • Nové technológie v oblasti informácií, komunikácie a kultúry
  • Stretnutia a workshopy s podnikateľmi.

Súčasťou programu boli kultúrne a spoločenské stretnutia, interkulturálne večery a národné večery spojené s ochutnávkou národných špecialít. O programe viac na:  www.forum-leaders.eu/

V dňoch 3 až 7 septembra 2018 sa Simona Strbova a Katarína Eliášová z Platform mladých NKOS zúčastnili Ekonomického fóra mladých lídrov v Nowom Saczi v Poľsku v rámci projektu Actively cooperating cities. (Informuje Katarína Eliášová)