Kongres NKOS (Information about Congress of NKOS)

Dňa 24.11.2018 sa v priestoroch Katolíckej univerzity v Ružomberku uskutočnil Kongres NKOS. Kongres zhodnotil predchádzajúce 4 roky činnosti NKOS a zvolil Prezidenta NKOS, Predstavenstvo NKOS a Centrálnu revíznu komisiu NKOS. Zároveň prijal základné smerovanie činnosti NKOS na nasledujúce štvorročné obdobie. Zvolenym členom orgánov NKOS blahoželáme, želáme veľa úspechov a tvorivých síl.

Na kongrese boli zvolení:

Doc. Ing. Ľubica Černá, PhD. – prezidentka NKOS

Predstavenstvo NKOS:

Mgr. Mária Briganová 

Ing. Mgr. Agáta Kubinová

PhDr. Kristína Huttová

Ing. Radislav Kendera, PhD.

Mgr. Katarína Markovičová, PhD.

Doc. Ing. Štefan Húšťava, PhD.

Centrálna revízna komisia NKOS:

PhDr. Zlatica Opartiová 

Mgr. Ladislav Fínik

Ing. Janka Majherová, PhD. 

On 24.11.2018, NKOS Congress was held in Ruzomberok, who opted for the president and the Board of Directors of NKOS.

The President became Ľubica Černá. 

The Members of the Board of NKOS have become: Mária Briganová, Agáta Kubinová, Kristína Huttová, Radislav Kendera, Katarína Markovičová, Štefan Húšťana.

The Auditors: Zlatica Opartiová, Janka Majherová, Ladislav Fínik