Slávnostný podpis kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa

Slávnostné podpísanie Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na roky 2019 a 2020 a Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa v štátnej službe na roky 2019 a 2020 sa uskutočnilo 28. novembra 2018 v Zrkadlovej sále Úradu vlády SR v Bratislave. Za NKOS obe zmluvy podpísala Mgr. Mária Briganová.