Seminár BOZP Zdravé pracoviská pre zamestnancov školstva, dôraz na sociálnu klímu školy

Počas dní 30. 11. až 2. 12. 2018 sa v Lúčkach pri Ružomberku konal vzdelávací seminár BOZP Zdravé pracoviská pre zamestnancov školstva, dôraz na sociálnu klímu školy. Účastníkmi a prednášajúcimi boli funkcionári, členovia a odborníci Zväzu pracovníkov školstva a vedy NKOS.

Na seminári zaznelo viacero podnetných príspevkov. Činnosť NKOS v oblasti BOZP na rok 2018 a kampaň EU-OSHA venovanú zdravím pracoviskám prezentoval Ivan Černý. Sociálny dialóg v sektore školstva, nové výzvy z kolektívneho vyjednávania na rok 2019 predstavila Mária Briganová. Priaznivé ohlasy vyvolal blok Agáty Kubinovej o ochrane pred kyberšikanou, ktorý bol spojený s diskusiou s prítomnými mladými ľuďmi. Praktické poznatky o Paretovom princípe, Eisenhowerovej metóde a SMART cieľoch zdieľal Daniel Markovič. Štefan Húšťava poukázal na moderné formy a metódy spolupráce a na synergické riešenia.

Vzdelávací seminár bol zároveň podujatím prebiehajúcej kampane Healthy Workplaces for All Ages, ktorú realizuje Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, agentúra na obdobie rokov 2018 – 2019 stanovila tému Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné látky. (informuje Daniel Markovič)