Kongres ZPŠaV NKOS

Dńa 15. 12. 2018 sa v priestoroch Katolíckej univerzity v Ružomberku uskutočnil Kongres ZPŠaV NKOS. Delegáti na ňom zhodnotili predchádzajúce dvojročné obdobie svojej činnosti a zvolili si na ňom nové vedenie zväzu.

Predsedkyňou sa stala Mgr. Mária Briganová. 

Členmi Predsedníctva boli zvolení: Mgr. Ing. Agáta Kubinová, PhDr. Kristína Huttová, Mgr. Daniel Markovič, PhD., Mgr. Anna Papánová, Doc. Ing. Štefan Húšťava, CSc., Mgr. Ing. Ivan Černý, Mgr. Ľubomíra Šrámková, PhDr. Vladimíra Taranová.

Členkami Revíznej komisie sa stali: Mgr. Gabriela Dušová, PaedDr. Andrea Kadlubiaková, PaedDr. Martina Dlholucká.

Do nového funkčného obdobia želáme všetkým funkcionárom veľa zdravia, trpezlivosti, úspechov a Božieho požehnania do spoločného úsilia.