Pracovné podmienky vodičov cestnej dopravy

V dňoch 25.-26.1.2019 sa uskutočnil medzinárodný seminár Smerom k spravodlivému obchodovaniu v cestnej doprave, ktorý organizovala v Budapešti maďarská odborová konfederácie Munkástanácsok Országos Szövetsége – MOSZ. Dominovala najmä téma pracovného času vodiča a doba odpočinku. V súčasnosti pracovný čas a dobu odpočinku určuje niekoľko predpisov: nariadenie ES 561/2006, zákon  462/2007, vyhláška 208/1991 a  dohoda AETR. Hlavné prezentované  problémy cestnej dopravy sú: neprimerané pracovné a sociálne podmienky vodičov a narušenie hospodárskej súťaže medzi prevádzkovateľmi dopravy. Rada Európskej únie odsúhlasila nové pravidlá pre nákladnú prepravu. Chce zabezpečiť, aby mal každý vodič v únii rovnaké pracovné podmienky a zároveň sa mu zlepšil sociálny štandard. Cieľom reformy je zabezpečiť rovnováhu medzi primeranými pracovnými podmienkami pre vodičov a slobodou prevádzkovateľov poskytovať cezhraničné služby. Reformou sa zvýši transparentnosť v odvetví a skoncuje sa s rozdielnym výkladom pravidiel v jednotlivých krajinách.   Všetky vozidlá vykonávajúce medzinárodnú dopravu by mali byť vybavené  zariadením – inteligentný tafograf do konca roka 2024.  V súvislosti s kabotážou (operácie, ktoré dopravné spoločnosti vykonávajú v rámci vnútroštátneho trhu mimo ich vlastnej krajiny) sa Rada držala súčasného pravidla, ktoré umožňuje maximálne 3 operácie za 7 dní.  Súčasťou kritérií usadenia dopravných spoločností bude pravidelný návrat vozidiel do ich operačného centra.  Dopravca bude musieť organizovať harmonogram práce vodičov takým spôsobom, aby sa mohli vrátiť domov aspoň raz za štyri týždne alebo – ak sa vodič rozhodne využiť možnosť dvoch skrátených týždenných odpočinkov – po troch týždňoch na cestách.  S cieľom zabezpečiť primerané pracovné podmienky pre vodičov musí byť pravidelný týždenný odpočinok strávený mimo kabíny. Samozrejme s týmito opatreniami najmä dopravcovia nesúhlasia. Ľubica Černá prítomných informovala o súčasnom stave sektoru dopravy a o pracovných podmienkach vodičov cestnej dopravy. (informuje Ľubica Černá)