4. Stretnutie biskupov s laikmi, zasvätenými osobami a klerikmi

Počas dní 8. a 9. marca 2019 sa v Nimnici uskutočnilo 4. Stretnutie biskupov s laikmi, zasvätenými osobami a klerikmi s názvom Miesto katolíckej cirkvi v sekulárnej spoločnosti.

Ústrednými témami prednášok a panelových diskusií boli aktuálna situácia katolíckej cirkvi na Slovensku a taktiež pastorácia a evanjelizácia mládeže a pastorácia povolaní na Slovensku. V diskusii sa často zvýrazňovali výzvy vzdelávacích inštitúcií súvisiace so zmenami mladej generácie, ktoré bývajú často zmieňované aj našimi členskými organizáciami.

Podľa panelistov katolícke vzdelávacie inštitúcie by mali poskytovať komplexné vzdelávanie a kvalita vzdelávania by mala byť vyvážená rozvojom duchovných hodnôt. Názov „katolícky“ priam zaväzuje k tomuto poslaniu.

V rámci kultúrneho programu boli premietané dokumenty Niečo naviac – dokumentárny film o dievčati s Downovým syndrómom a Nádej v beznádeji o rehoľnej sestre MUDr. Veronike Terézii Rackovej. (informuje Daniel Markovič)