Efektívne komunikačné stratégie pre odbory

Seminár MOSZ a EZA sa uskutočnil v Budapesti, 11-12. Aprila 2019. Seminár otvoril Palkovics Imre president, MOSZ  a Dragan Milanović vice-president, TUC Nezavisnost, Srbsko.

1. Prvú prednášku predniesol Tamás Lánczi maďarský politológ z Figyelő Hungary.

Podstata prednášky:

 • pri „kampaňovaní“ treba riešiť geopolitické a geostrategické otázky, pričom treba brať  do úvahy strategickú kampaň vlády
 • treba brať  do úvahy manažovanie ponuky konkurencie
 • treba rozlišovať medzi politickou a obchodnou kampaňou
 • dominantné skúsenosti kampane pre vládu treba využiť ako paralelné skúsenosti pre odbory

Druhú prednášku predniesol Dragan Milanović vice-president, TUC Nezavisnost, Srbsko

Ako sa stane odborárska kampaň úspešnou?

Podstata prednášky:

 • vychádzal z bežne známej explózie digitalizácie koncom rokov deväťdesiatych minulého storočia.
 • kampane vraj majú prerásť do digitálnej stratégie (ale ako, to už nepovedal)
 • kampaň má byť kontinuálna zavedením normovaných systemizovaných predpisov, aby to vyvolalo reťazovú reakciu, niekedy treba vraj byť mierne drzý
 • „kampaňovať“ treba spravodlivo, lebo bez pravdy nie je súlad a mier.

Tretiu prednášku predniesol Zoltán Kiszellypolitológ, professor na Századvég PolitikaiI skola, 

Podstata prednášky:

 • vyzdvihol zlatý vek odborov v rokoch 1945 až 1990 a urobil dôkladný prehľad tejto doby
 • odbory pre svoju úspešnú činnosť potrebujú zapojiť aj médiá, aby oslovili čo najviac ľudí
 • kde sú odbory vraj ľudia lepšie žijú
 • aká má byť stratégia odborov? Musia sa snažiť o dohodu záujmov pomocou predštrajkovej dohody
 • firmy chcú prekaziť predštrajkovú dohodu následným odstúpením od dohôd, potom niekedy je účinný „Boss napping“ – bojkotovanie šéfov
 • firmy sa snažia spontánnou globalizáciou zvyšovať svoje zisky presunom práce na miesta s nízkymi platmi
 • odbory by mali poukazovať na úspešné štrajky a pomáhať aby štrajk bol úspešný
 • štrajk by mal byť konečným konfliktným riešením

Ešte padla zaujímavá otázka ako majú učitelia, štrajkovať–vraj  tlačiť na vládu, ale ako? Sú predsa závislí na Ministerstve školstva? Platí to aj pre zdravotníctvo, vojakov, policajtov a hasičov. Nevedel nič konkrétne poradiť, že asi nijako. Možno spontánne sa to bude riešiť samo živelne – odchodom učiteľov do inej sféry hospodárstva, vysťahovaním … Učitelia majú určitú nevýhodu,  že väčšina z nich nemôže ísť učiť do zahraničia. Štrajky učiteľov vraj budú úspešné ak zatlačia na vládu odsťahovaním a poklesom pracovnej sily. Pre učiteľov, vojakov policajtov platí efekt „dáždnika“ ak začne pršať, až potom sa začneme chrániť.  Sme objednávači aj konzumenti súčasne, teda závislí od vlády – pod jedným dáždnikom.

Všetky tieto problémy sa môžu riešiť a časom vyriešiť ak bude spoločenská spravodlivosť a súčasne spravodlivosť rozdeľovania „dobier“ – výsledkov práce, teda pláce.

Účastníci seminára: Ľubica Černá, Štefan Húšťava (autor správy)