31. konferencia o odborovej spolupráci v Európe

V dňoch 25. – 28.aprila 2019 sa konala konferencia EZA a KGZE v meste Ľubľane (v Slovinsku). Téma konferencie bola “Odborové zväzy a politika  –  Minulosť a budúcnosť sociálnej Európy”. Zúčastnilo sa na nej 18 krajín Európy, ktoré referovali o tom, ako sa od roku 1998 rozvíjali odbory a ako vplýva na ne politika. Z hľadiska väčšiny európskych krajín politika naozaj veľmi ovplyvňuje odborové zväzy a je nevyhnutné, aby sa odbory stali nezávislé. Druhú časť konferencie tvoril pohľad do budúcnosti. Rozhovory viedli k vízii, ako sa bude naša spoločnosť rozvíjať do roku 2050. Riešili sa nevyhnutné etické otázky, ktoré sa predpokladajú v budúcom digitálnom veku. Budúcnosť pracujúcich závisí najmä  od zastúpenia mladých ľudí, ktorí budú ochotní pracovať v zamestnaneckých organizáciách. Na konferencii sa zúčastnili aj členky NKOS a to Mgr. Ľubomíra Šrámková a PhDr. Kristína Huttová.  Veľmi prínosnú prednášku mal aj Prof. PhDr. Milan Katuninec. (informuje Ľubomíra Šrámková)