Trh práce a mládež ako propagátori sociálnej súdržnosti

Na konferencii “Trh práce a mládež ako propagátori sociálnej súdržnosti”, ktorá sa konala v Záhrebe v dňoch 6.6-9.6.2019 sa stretli významní členovia odborových zväzov a bojovníci za pracovné práva zo 16 európskych krajín: BiH, Chorvátsko, Srbsko, Čierna Hora, Poľsko, Taliansko, Belgicko, Bulharsko, Slovensko, Litva. Francúzsko, Albánsko, Rakúsko, Portugalsko a Holandsko. Konferencie sa zúčastnil aj nový prezident EZA  Luc van den Brande.

Trh práce je podporovateľom sociálnej súdržnosti. Svet pracovného trhu sa mení a žijeme v čase prechodu, ktorý nás musí viesť k transformácii. Musíme byť pripravení reagovať na dnešné výzvy. Našou snahou je pracovať čestne, ale aj za lepšie pracovné podmienky pre mladých ľudí, pretože mladí ľudia sú podporovateľmi sociálnej súdržnosti. Je tiež veľmi dôležitá solidarita medzi generáciami a bez tejto solidarity je ťažké dosiahnuť osobitné výsledky – povedal Luc van den Brande.

Táto konferencia poukázala na dôležitosť celoživotného vzdelávania, aby mladí ľudia získali viacjazyčnosť prostredníctvom vzdelávania, pretože 21. storočie nám prinieslo úplne nové a dokonca nečakané výzvy. Je preto veľmi dôležité, aby ľudia zdokonalili celý svoj život. Táto konferencia ponúkla odpovede na otázky, ako sú: Kde sú dnes mladí ľudia na trhu práce, ako môžu mladí ľudia zlepšiť svoje zručnosti a kompetencie a ako môžu byť konkurencieschopnejší na našom trhu práce, ktorý sa stáva náročnejším? – povedal Nikola Čiča, viceprezident HKD Napredak. Táto konferencia poukázala na dôležitosť celoživotného vzdelávania a že je veľmi dôležité, aby mladí ľudia získali viacjazyčnosť prostredníctvom vzdelávania, pretože 21. storočie nám prinieslo úplne nové a dokonca nečakané výzvy. Je preto veľmi dôležité, aby ľudia zdokonalili celý svoj život. Táto konferencia ponúkne odpovede na otázky, ako sú: Kde sú dnes mladí ľudia na trhu práce, ako môžu mladí ľudia zlepšiť svoje zručnosti a kompetencie a ako môžu byť konkurencieschopnejší na našom trhu práce, ktorý sa stáva náročnejším – povedal Nikola Čiča, viceprezident HKD Napredak. 

Za NKOS sa konferencie zúčastnili Ľubica Černá a Emil Eliáš.