Randezvous pod schodami (35)

Literárny klub ružomberských spisovateľov (LKRS), Spolok slovenských spisovateľov – KO Žilina, Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity v Ružomberku, Mestská knižnica v Ružomberku, Vás pozývajú na Rendezvous pod schodami (35). Dňa 25. 6. 2019 v Univerzitnej knižnici v Ružomberku – Schumanovo námestie (na modrom podlaží) o 14.15. (utorok). Hostia: Dr. Alexej Leonidovič Fedotov – J.E. mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Ruskej federácie na Slovensku, kariérny diplomat, bývalý námestník ministra zahraničních vecí Ruska, Mgr. Vladislav G. Kulikov, PhD.  – spisovateľ, prvý tajomník a kultúrny atašé Veľvyslanectva Ruskej federácie na Slovensku. Súčasťou bude aj premietnutie filmu: DUŠAN MAKOVICKÝ V TIENI LEVA NIKOLAJEVIČA TOLSTÉHO. Informuje: Radislav Kendera.