Podobne ako v reálnom živote

Hlavným cieľom projektu „Podobne ako v reálnom živote“ , ktorého partnerom je aj NKOS, je stretnutie mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o sociálne médiá a vytvárajú si na internete svoj vlastný imidž. Účastníci pochádzajú z rôznych krajín: Poľsko, Slovensko, Chorvátsko a Gruzínsko. Účastníci sa budú podeliť o svoje názory na: vplyv sociálnych médií na ich životy, možné riziko, ktoré môžu médiá so sebou niesť a ako pracovať s nepravdivými informáciami uverejňovaných na profiloch sociálnych médií. Na projekte sa zíde 24 účastníkov. Predpoklady projektu sú: podpora čestného, vedomého vytvorenia vlastnej osoby v sociálnych médiách, vytvorenie otvoreného postoja a odvahy pri vyjadrovaní seba a vlastného názoru a medzinárodnej spolupráce. Primárnymi (ale nielen) nástrojmi navrhnutými na dosiahnutie týchto cieľov sú techniky verbálnej komunikácie (text pripravený počas workshopov copywritingu) a neverbálna fotografia. Tento projekt bude trvať 9 dní (bez času potrebného na cestovanie) a uskutoční sa medzi 12. a 20. októbrom 2019 v dome Európskeho centra stretnutí v Nasutowe. Každá národná skupina bude prispievať do projektu na rovnakej úrovni; každá skupina sa chystá pripraviť národný večer, počas ktorého bude prezentovať kultúru a tradície krajiny pôvodu. (Informuje Ľubica Černá)