Vo Vilniuse skúmali vplyv technologického pokroku na trh práce

Pod názvom The impact of technological advances on the Labour market. Can we achieve a decent life for workers in the digital age? (Vplyv technologického pokroku na trh práce. Môžeme dosiahnuť slušný život pre pracovníkov v digitálnom veku?) organizovalo Vzdelávacie centrum LDF vzdelávací seminár v litovskom Vilniuse počas 12. a 13. septembra 2019. 

Odborníci a účastníci z trinástich európskych krajín diskutovali o digitalizácii pracovných postupov, o novovznikajúcich profesiách, o príležitostiach pre mužov a ženy na pracovnom trhu v nasledujúcom desaťročí.

Z partnerských inštitúcií mali na seminári zastúpenie ETUC a European Economic and Social Committee, rečníci boli z akademického, zamestnávateľského aj neziskového sektora. Súčasťou podujatia bola exkurzia do závodu na výrobu potravinárskych obalov, ktorý v súčasnosti implementuje moderné postupy mysliac pritom na svojich zamestnancov.

DM