Manipulácia s bremenami

Dvíhanie ťažkých bremien má výrazný vplyv na zdravie zamestnancov. Národný inšpektorát práce zverejnil obrazový materiál, môže byť vhodným nástrojom prevencie. Podniky, ktoré chcú intenzívne implementovať politiku týkajúcu sa ručnej manipulácie s bremenami, nájdu príslušné informácie v brožúre, ktorá nepoukazuje len na dôvody, na základe ktorých si podnik môže osvojiť tento prístup, ale ponúka aj mnoho spôsobov, ako to urobiť.

Brožúra Ručná manipulácia v zdravotníctve na stiahnutie tu: https://www.ip.gov.sk/wp-content/uploads/2020/01/Ru%C4%8Dn%C3%A1-manipul%C3%A1cia-s-bremenami-v-zdravotn%C3%ADctve.pdf

Brožúra Ručná manipulácia v doprave na stiahnutie tu: https://www.ip.gov.sk/wp-content/uploads/2020/01/Ru%C4%8Dn%C3%A1-manipul%C3%A1cia-s-bremenami-v-doprave.pdf

Informuje: Ivan Černý, odborový inšpektor BOZP