V dňoch 30.11. – 2.12. 2023 sa na Malte uskutočnil seminár EZA. Názov seminára bol: Adekvátna minimálna mzda – cesta vpred. Prednášajúci porovnávali situácii v rôznych krajinách EU. Každá krajina zvolila svoj spôsob určenia minimálnej mzdy. Niekde je to na dohode tripartity, inde majú k tomu zložité výpočty...

Projekt LEA, na ktorom sme pracovali od apríla 2022 do novembra 2023 sa ukončil. Nástroje a zdroje, ktoré sme vytvorili sú pripravené mať trvalý význam. Pozývame preto miestnych animátorov, profesionálov v odbore, pedagógov a všetkých záujemcov, aby preskúmali webovú stránku projektu na adrese  https://www.localenvironmentanimation.eu/. Pozývame vás...

Chorvátske kultúrne družstvo NAPREDAK v spolupráci s EZA privítalo v dňoch 9.-11.11.2023 účastníkov na konferencií v Splite. Prítomní si vypočuli prednášky zamerané na praktické aspekty ochrany životného prostredia , využitie nových technológií a alternatívnych zdrojov energií. S príspevkom o možnostiach zabezpečenia lepších pracovných podmienok vystúpila...

Firmy môžu odteraz využívať nové možnosti hodnotenia vzťahov na pracovisku a podmienok sociálneho dialógu vo firme. To umožňuje nový hodnotiaci nástroj s názvom: Ranking sociálneho dialógu na pracovisku. Ranking bol pripravený Republikovou úniou zamestnávateľov (RÚZ) v spolupráci s Nezávislými kresťanskými odbormi Slovenska (NKOS) a Konfederáciou nórskych podnikov (NHO). Cieľom rankingu...

Vľúdne jesenné počasie sprevádzalo účastníkov seminára pod označením KAP 05-04-23-SE v moravskom Velehrade v dňoch od 22. do 24. septembra 2023. Viac ako päťdesiatka prihlásených účastníkov z viacerých štátov v Európe si mohla vypočuť zaujímavé témy týkajúce sa digitálnej transformácie , nových foriem práce ako i prvé odvážne vniknutia do tém...

So smútkom, ale s vierou vo vzkriesenie oznamujeme, že nás po ťažkej chorobe opustila PaedDr. Dlholucká Martina, členka ZO NKOS pri ZŠ s MŠ R. Dilonga, Trstená a členka Revízne komisie ZPŠaV NKOS. Nech odpočíva v Pánovom pokoji. ...

V dňoch 9.-10. júna 2023 v Ružomberku (SK) sa uskutočnila medzinárodná konferencia zamestnaneckých organizácií. Konferencia bola organizovaná v spolupráci s EZA financovaná z prostriedkov EK. Témou konferencie bola Bezpečná a zdravá práca v digitálnom veku. Konferencie sa zúčastnilo viac ako 50 účastníkov zo...