Kolektívne vyjednávanie pre KZVS pre verejnú a štátnu správu začína

Kolektívne vyjednávanie sa uskutoční 29. septembra 2020 o 13.00 hod v Zrkadlovej sále Úradu vlády SR. Za NKOS sa vyjednávania zúčastnia Kristína Huttová a Daniel Markovič. Informuje Ľubica Černá