Kolektívne zmluvy vyššieho stupňa sú podpísané

Ľubica Černá, prezidentka NKOS podpísala 18.12.2020 Kolektívnu zmluvu vyššeho stupňa pre štátnu správu a pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Kolektívne zmluvy sú na stiahnutie nižšie. (informuje Ľubica Černá)