Čo nás čaká.

O1 Riadenie seba a svojho času pre mladých

Kurz zameraný na mladých ľudí, hlavne študentov prvého ročníka, ktorí sa začnú vzdelávať na univerzite.
Plánuje sa vývoj kurzu pozostávajúceho zo 4 modulov.
1. modul – čas a sebariadenie – čo to je a prečo to študenti potrebujú. Bude to úvod do témy riadenia času, vysvetlenie, čo to je a aké výhody prináša v každodennom živote, v súkromí aj v škole.
2. modul – bude sa týkať hlavných metód používaných na včasné zvládnutie samého seba.
3. modul bude súborom najpopulárnejších a zároveň najefektívnejších nástrojov na riadenie času.
4. modul – informácie o tom, čo si treba pamätať pri organizovaní procesu učenia. Bude to zbierka praktických rád.

O2 Podpora pre študentov

Druhý výstup projektu bude venovaný pedagógom, ktorí pracujú s mladými ľuďmi. Materiály budú pripravené vo forme elektronickej knihy prístupnej na webovej stránke projektu a webových stránkach projektových partnerov. Informácie obsiahnuté v materiáloch budú zoskupené do niekoľkých kapitol
Úvod – prečo študenti potrebujú organizačné schopnosti a prečo je pre učiteľa dobré, keď tieto zručnosti majú.
1. kapitola bude venovaná nástrojom a metódam, ktoré môžu učitelia použiť na podporu študentov pri získavaní organizačných schopností
2. kapitola bude pojednávať o spôsoboch vedenia tried tak, aby plánovanie výučby pomohlo študentom zostať na univerzite.
3. kapitola bude o najbežnejších prekážkach v procese podpory študentov a spôsoboch prekonávania týchto prekážok.
4. kapitola bude obsahovať skúsenosti a prektické tipy pracovníkov s mládežou a ďalších ľudí z mimovládnych organizácií pracujúcich s mladými ľuďmi.

O3 Byť oporou

Tretí výstup projektu bude venovaný rodičom a ďalším ľuďom pracujúcim s mladými ľuďmi. Obsah E-knihy bude rozdelený do niekoľkých kapitol.
1 – všeobecné informácie o čase a riadení seba samého – čo to je, aké sú výhody plánovania, kde sa dajú využiť také plánovacie a organizačné schopnosti.
2 – Informácie o najpopulárnejších a najefektívnejších nástrojoch a metódach používaných na plánovanie a organizáciu rôznych oblastí života.
3 – Praktické informácie o tom, aké metódy môžu mladí študenti použiť na organizáciu procesu vzdelávania.
4 – praktické informácie o tom, ako podporovať mladého žiaka / študenta v procese organizácie jeho učenia.
5 – úspešné príbehy o výhodách plánovania.

Realizované v rámci projektu 2020-1-PL01-KA226-HE-096055