Stretnutie riadiaceho výboru

17. 5. 2021 sa uskutočnilo online stretnutie členov riadiaceho výboru projektu. Program online stretnutia:

  • Všetky zmluvy s projektovými partnermi boli podpísané 16. apríla 2021
  • Platby prvého predbežného financovania boli uskutočnené 21. apríla 2021
  • Balík vizuálnej identity bol odoslaný všetkým spolupríjemcom projektu 22. apríla 2021
  • Tlačová správa v anglickom jazyku so všetkými príjemcami projektu bola zverejnená 15. apríla 2021.
  • Stav projektu bude vždy prerokovaný na opakujúcich sa stretnutiach v prvom týždni každého mesiaca.
  • Každý partner nominoval svojho člena do riadiaceho výboru, prvé stretnutie bude 17. mája 2021, druhé zasadnutie v polovici júna.
  • Nový časový rámec aktivít.
  • Revidované pridelenie rozpočtu podľa vykazovaného obdobia.
  • Režijné náklady projektu.

Informuje Ľubica Černá, koordinátor projektu