Stretnutie s expertmi a európskymi sociálnymi partnermi

Dňa 26. mája 2021 sa konalo úvodné online stretnutie s expertmi, sociálnymi partnermi a spolupracujúcimi organizáciami v projekte Work Transition CEE.

Na stretnutí vystúpili nasledovní hostia:

David Timis, Global Shapers Brussels Hub, WEF s témou “Budúcnosť práce vo veku automatizácie práce”. David Timis sa zameriava na budúcnosť práce. Vyštudoval obchod a manažment na univerzite v Glasgowe a verejnú politiku na vysokej škole v Európe. David hosťoval na prednáškach na renomovaných univerzitách, ako sú Cambridge University vo Veľkej Británii a College of Europe v Belgicku, a prednášal kľúčové prejavy pre širokú škálu klientov, vrátane spoločnosti Google, OSN, Európskej komisie, AIESEC a TED. Asociáciou Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) bol uznaný za vplyvného lídra a za svoju prácu zameranú na vybavenie mladých ľudí digitálnymi zručnosťami bol zaradený na zoznam Forbes 30 do 30 rokov. Viac informácií nájdete na jeho osobnej stránke: http://davidtimis.com/

Ion Moldoveanu, vedúci technologický manažér Deutsche Bank, s témou “Budúcnosť práce v strednej a východnej Európe”. Má 22 rokov skúseností v poskytovaní podnikových cloudových a finančných softvérových riešení, strategického plánovania a vedenia veľkých tímov. 

Maxime Cerutti, riaditeľ odboru sociálnych vecí Business Europe, vystúpil s témou “Pohľad zamestnávateľov na digitalizáciu”. Maxime Cerutti koordinuje angažovanosť BusinessEurope ako sociálneho partnera v kontexte európskeho sociálneho dialógu. Viac informácií: https://www.businesseurope.eu/contact/maxime-cerutti

Juliane Bir, ktorá je riaditeľkou odborovej politiky v Európskej konfederácii odborových zväzov a koordinuje priority ETUC okrem iného v oblasti sociálneho dialógu, kolektívneho vyjednávania a rodovej rovnosti, vystúpila s témou ” Pohľad odborovoých organizácií na digitalizáciu”.

Tatjana Babrauskiene, členka Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru, prezentovala tému silnej spolupráce pri formovaní digitálneho, ekologického a inkluzívneho oživenia ekonomiky.

Na stiahnutie prezentácie:

Za NKOS sa stretnutia zúčastnila a informuje Ľubica Černá.