Seminár Sociálne médiá a inovácie v komunikácii

Počas troch dní 8. až 10. júla 2021 sme sa online formou zúčastnili na pracovnom seminári s témou Sociálne médiá a inovácie v komunikácii pre zamestnanecké organizácie. Seminár organizovali naši partneri Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw v Lubline v Poľsku s podporou agentúry EZA. Program seminára bola zameraný na získanie praktických informácií o nových možnostiach komunikácie zamestnaneckých organizácií prostredníctvom sociálnych sietí. Získali sme pohľad na spracovanie fotografií a podcastov, ako aj na plánovanie stratégie organizácie pre prezentáciu na sociálnych sieťach. Nové poznatky budeme aplikovať aj pre prezentáciu NKOS v online priestore.

Informovala JM