Vplyv pandémie na spoločnosť

Seminár na tému Vplyv pandémie na spoločnosť, trh práce, rodinu a spoločnosť sa uskutočnil 7. – 10. októbra 2021 v Portugalsku v meste Valongo, naďaleko Porta. Usporiadateľom bola portugalská sekcia Hnutia katolíckych pracujúcich (LOC/MTC) s podporou EZA. Na seminári sa zúčastnili odborníci z rôznych odvetví, ktorí poukazovali na dopad pandémie. Hlavnou myšlienkou seminára bolo hľadať riešenia na jednotlivé problémy, ktoré táto situácia spôsobuje a nájsť spôsob, ako ich aplikovať v reálnom živote v globálnom alebo osobnom meradle. Účastníkom za NKOS bol Filip Černý, ktorý informoval o vplyve pandémie na hospodárstvo, spoločnosť, vzdelávanie a sociálny dialóg na Slovensku. Súčasťou aktivít bola návšteva doliečovacieho zariadenia pre chorých s postkovidovým syndrómom. Toto zariadenie bolo vybudované v priestoroch kňazského seminára.

Informuje Filip Černý