KGZE 2021: Môžu hodnoty „kresťanskej sociálnej náuky“ ponúknuť zorientovanie sa v novom normále po korone? Ako sa zmenil „sociálny dialóg“ a svet práce?

Účastníkov každoročnej konferencie KGZE, ktorú usporiada Rakúske centrum pre otázky zamestnancov (ÖZA), v dňoch 21. – 23. októbra 2021 privítala slnkom zaliata Bratislava. Spoločne s odborármi z celej Európy sme sa zamýšľali nad novými výzvami, ktoré pre svet priniesla pandémia. V diskusiách rezonovali najmä témy:

Aké sú základy nezávislého „európskeho spôsobu života“, aby sme sa nedostali späť do starých koľají? Dokážeme, inšpirovaní umením a náboženstvom, nájsť cesty k „novému normálu“?

Christian WABL, umelec, Rakúsko (ÖZA), prof. PhDr. Milan KATUNINEC, PhD., prorektor Trnavskej univerzity, Filozofická fakulta, katedra politológie (Slovensko)

Ako sa zmenil „sociálny dialóg“ a svet práce v dôsledku globálnej pandémie korony?

Irina SEMJONOVA, Expert, University of Riga (Litva), prof. Viorel ROTILA, Univerzita v Dunarea de Jos Galati, riaditeľ „Solidaritatea“ (Rumunsko), doc. RNDr. Štefan Húšťava, CSc., PhDr. Kristína Huttová, doc. Ing. Ľubica Černá, PhD. (Slovensko, NKOS)

Súčasťou konferencie boli správy o súčasnom stave sociálneho dialógu zo Srbska, Albánska, Ukrajiny, Rakúska a Nemecka.

Informuje: Katarína Eliášová (Platforma mladých), účastníčka