Stretnutie s Miriam Lexmann, poslankyňou EP

Miriam Lexmann, poslankyňa EP diskutovala o aktuálnych otázkach pracovného trhu s prezidentkou Nezávislých kresťanských odborov Slovenska Ľubicou Černou. Zhodli sa na potrebe pripraviť zamestnancov i zamestnávateľov na zmeny v dôsledku nastupujúcej digitalizácie tak, aby človek a jeho dobro vždy zostali v centre našej pozornosti. Pani poslankyňa sa zúčastnila seminára, ktorý NKOS spolu s RÚZ SR uskutočnili v októbri minulého roku v rámci projektu Work TransitionCEE.

Na obrázku môže byť 2 ľudia, sediaci ľudia a interiér