Ako efektívne riadiť a využívať svoj čas?

Univerzita radí študentom.

Rozbieha sa nový semester a z úst študentov neraz počujeme, že nestíhajú, všetok svoj čas trávia v škole na prednáškach či cvikách alebo učením, sú v strese a nezostáva im čas na iné aktivity.

Výskumy preukázali, že kľúčom k zmenšeniu stresu, zvýšeniu výkonu a životnej spokojnosti je lepšia organizácia vlastného času. Univerzitné poradenské centrum Vám teda prináša zopár tipov ako zlepšiť svoj time management (riadenie času).

Efektívny time management zahŕňa metódy, ktorých cieľom je získanie kontroly nad časom, ktorý človek trávi pri určitých aktivitách a tým zvýšenie vlastnej produktivity. Využíva metódy a techniky ako plánovať čas a stanovovať priority pri plnení úloh, projektov, cieľov.

Základná rada je nenechávať svoje povinnosti uložené iba „v hlave“. Tu je niekoľko krokov, ktoré môžeš pri zlepšovaní organizácie vlastného času využiť.

Viac na: https://www.upjs.sk/pracoviska/unipoc/aktuality/ako-efektivne-riadit-cas-2020/