Diskusia s predstaviteľmi Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru

V priestoroch Zastúpenia Európskej komisie v Bratislave sa dňa 7.7.2022 so sociálnymi partnermi stretli zástupcovia skupiny EHSV pre základné práva a právny štát. Za NKOS sa stretnutia zúčastnila Ľubica Černá, prezidentka NKOS. Účastníci diskutovali o súčasnom stave sociálneho dialógu na Slovensku. Účastníci zdôrazňovali potrebu neprerušovaného tripartitného dialógu a rešpektovania demokratických princípov.

Informuje Ľubica Černá