Sprievodca pre zamestnancov a zamestnávateľov

Dnes zverejňujeme príručku pre zamestnancov a zamestnávateľov „Navigácia pri prechode do digitálneho sveta práce“.

Digitalizácia, snáď najdôležitejšia transformácia v modernom svete práce, mení spôsob, akým pracujeme, komunikujeme a žijeme. Tieto bezprecedentné zmeny v histórii si vyžadujú rýchlu adaptáciu v mene zamestnancov aj zamestnávateľov, aby si udržali svoje miesto v súčasnom a budúcom sociálno-ekonomickom mixe. Komplexné procesy prispôsobovania podnikov, tokov, zručností a jednotlivcov prinášajú ďalekosiahle zmeny, ktoré už len svojou rýchlosťou predstavujú ďalekosiahlu výzvu s nepopierateľným dopadom na zamestnancov, zamestnávateľov a organizácie vo všeobecnosti.

Sprievodca navrhuje sériu užitočných odporúčaní na úspešné zorientovanie sa v tom, čo nazývame digitálna transformácia, prechod do digitálneho sveta práce, ktorý okrem pozitívnych vecí obsahuje aj niektoré rušivé prvky. Pojmy ako organizačné umiestnenie, plán digitalizácie, interdisciplinárne zručnosti, kritické myslenie, kognitívna flexibilita, inovácia a kreativita, zdroje a efektívnosť, spolupráca, zmiešané prístupy, spoločné výhody sú pojmy, ktorými sa zaoberá táto publikácia s cieľom poskytnúť platformu na reflexiu. o digitalizácii a jej dôsledkoch a poskytuje východisko pre opatrenia na zmiernenie potenciálnych negatívnych dôsledkov a umožnenie realizácie prínosov.
Aj keď sa zdá, že budúcnosť sa bude líšiť od sveta včerajška, je to budúcnosť, ktorú môžeme zvládnuť a pripraviť sa na ňu. Je to budúcnosť, ktorá má svoje riziká, no obsahuje veľa príležitostí a možností konštruktívne skĺbiť pracovný a osobný život, nové technológie a interakciu medzi ľuďmi, ekonomikou a spoločnosťou. Akýkoľvek pozitívny scenár, ktorý zahŕňa tieto prvky, je scenárom, ktorý možno vybudovať iba jedným spôsobom: prostredníctvom pevnej spolupráce a skutočného a trvalého sociálneho dialógu.
Táto príručka je vyvinutá v rámci projektu WorkTransitionCEE – projektu spolufinancovaného Európskou úniou, ktorý spája šesť reprezentatívnych sociálnych partnerov z Rumunska, Maďarska a Slovenska (zamestnávateľov aj zástupcov zamestnancov), aby lepšie porozumeli rizikám, výzvam a príležitostiam Industry 4.0. . pre zmenu zamestnania v strednej a východnej Európe.