Lublinské projektové stretnutie

V pomerne komornej, ale pracovnej atmosfére prebiehalo stretnutie projektových partnerov v projekte Animácia miestneho prostredia – nová šanca pre rozvoj mládeže. Stretnutie sa uskutočnilo dňa 20. septembra 2022 v priestoroch rektorátu WSPA v Lubline. Privítala nás projektová manažérka Monika Drag. Oboznámila nás s parciálnymi výsledkami projektu a spoločne s partnermi zodpovednými za jednotlivé výstupy sme sa dohodli na postupe, časovom pláne a ich kvalite. Prerokovali sme možnosti diseminácie projektu, finančné záležitosti a pravidlá reportovania. Za NKOS sa stretnutia zúčastnili Ľubica Černá a Ivan Černý. Spoločný obed sa uskutočnil v priestoroch školy. V poobedňajších hodinách sme si spoločne prezreli Staré mesto Lublin a navečerali sa v pivovarskej reštaurácií.

Informuje: Ľubica Černá

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej komisie (projekt č. 2021-2-PL01-KA220-YOU-000050223). Táto publikácia vyjadruje len názory autora a Komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie informácií, ktoré sú v nej obsiahnuté.