Medzinárodné stretnutie projektových partnerov

Projekt Zorganizujte sa! Čas a sebariadenie ako kľúč k vášmu úspechu, sa schýlil k svojmu koncu. Posledné aktivity, ktoré nás čakali bolo medzinárodné stretnutie 26. septembra 2022 v Lubline a následná záverečná konferencia o deň neskôr.

V priestoroch Vysokej školy podnikania a administrácie v Lubline nás privítala projektová manažérka Monika Drag. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia všetkých projektových partnerov. V diskusii boli prerokované všetky výstupy projektu, možnosti diseminácie výsledkov projektu a finančné pravidlá pre konečné vyúčtovanie a reportovanie. Za NKOS sa stretnutia zúčastnili Daniel Markovič, Katarína Markovičová, Filip Černý a Viliam Černý.

Po stretnutí sme sa zúčastnili prehliadky starého mesta Lublin a spoločne sme sa navečerali v pivovarskej reštaurácii.

Informuje: Filip Černý