Záverečná konferencia projektu Organize Yourself

V utorok 27. septembra 2022 sa v Lubline (Poľsko) uskutočnila záverečná konferencia projektu Organize yourself! Time and self-management as a key to your success, ktorého spoluriešiteľskou organizáciou sú aj NKOS.

Na konferencii boli prezentované výsledky projektových aktivít, vystúpili odborníci v oblasti časového manažmentu a prebehla diskusia štyroch zahraničných rečníkov o tipoch pre plánovanie vlastného času. Publikum konferencie tvorili žiaci a učitelia poľských stredných škôl, ktorí ocenili praktickosť prezentovaných poznatkov a konštatovali, že ich využijú počas svojho vysokoškolského štúdia.

Cieľom ukončeného projektu bolo posilniť kompetencie mladých ľudí v oblasti riadenia času v kontexte ich organizácie vlastného vzdelávacieho procesu s využitím nástrojov vyvinutých v rámci projektu.

Výsledkami projektu sú:

  • Online kurz pre mladých ľudí. Kurz obsahuje na jednej strane súbor argumentov o tom, prečo je užitočné naučiť sa hospodáriť s časom a ako táto zručnosť pomáha v súkromnom a pracovnom živote a predovšetkým pri učení. Jadrom kurzu je súbor metód a nástrojov, pomocou ktorých sa mladí ľudia môžu naučiť efektívne riadiť svoj čas, najmä v súvislosti s organizáciou vlastného učenia sa.
  • Materiály určené pre vysokoškolských učiteľov pracujúcich s mladými ľuďmi. Materiály obsahujú návod, ako naučiť mladých ľudí, ako si organizovať vlastné učenie, ako podporiť rozvoj zručností manažmentu času pri pravidelnom vyučovaní mladých ľudí.
  • Informačné materiály určené rodičom a osobám, ktoré pracujú s mladými ľuďmi a podporujú ich v ich každodenných činnostiach. Materiály obsahujú celý rad informácií a cenných praktických tipov, ako účinne podporiť mladých ľudí v procese organizovania vlastného vzdelávania a získavania zručností v oblasti sebariadenia.

Projekt realizovalo medzinárodné konzorcium v zložení:

  • Vysoká škola podnikania a administratívy v Lubline – vedúci projektu – Poľsko
  • Frederick University – Cyprus
  • Technische Hochschule Deggendorf – Nemecko
  • Nadácia Sempre a Frente – Poľsko
  • NKOS – Slovensko
  • CHECK_IN – Portugalsko

Program konferencie

09:30 – 10:00 Registrácia účastníkov
10:00 – 10:15 Oficiálny začiatok konferencie, Jacek Lis kancelár WSPA

10:15 – 10:30 Zorganizujte sa! – prezentácia projektu, Monika Drąg, projektová špecialistka, WSPA Lublin
10:30 – 11:00 Zorganizujte sa – prezentácia hlavného výsledku projektu. Lektor: Petroula Marvikiou – Frederick University, Cyprus

11:00 – 11:30 Metódy a nástroje riadenia seba samého v čase, ich aplikácia pri učení. Lektor: Kerstin König, THD Nemecko

11:30 – 12:30 Diskusia „Oplatí sa podporovať mladých ľudí v tom, aby sa naučili zvládať čas?”
Účastníci diskusie:
Daniel Markovič – NKOS Slovensko
Antonio Gomez – Check-in Association – Portugalsko
Paweł Rogalski, WSPA Poľsko
Petroula Marvikiou – Frederick University, Cyprus

12:30 – 13:00 Prestávka na obed
13:00 – 13:30 Time management a učenie sa cudzích jazykov. Lektor:
Maria Sieńko
13:30 – 15:00 Workshopy pre mládež – “Riadim sa časom”
Stretnutie zástupcov škôl, univerzít a mimovládnych organizácií
15:00 – Záver

Informuje Daniel Markovič, účastník konferencie