Rovnocenné príležitosti na trhu práce pre ľudí s postihnutiami. Realita lebo mýtus?

V dňoch 22. a 23. septembra 2022 sa v srdci Varšavy uskutočnil seminár pod záštitou EZA na tému “Rovnocenné príležitosti na trhu práce pre ľudí s postihnutiami. Realita alebo mýtus?”. Za NKOS sa zúčastnili štyria delegáti. Prvý deň sa niesol v duchu podávania správ o situácii v krajinách zúčastnených. V druhej časti semináru sme mali možnosť vžiť sa do kože človeka so zdravotným znevýhodnením, napr. pohybovať sa v priestore na vozíčku či s bielou paličkou alebo vypĺňať úradný dokument v okuliaroch simulujúcich rôzne zrakové postihnutia. Popri tom sme pochopili, ako ťažké je človeku so znevýhodnením presadiť sa vo svete. Túto skúsenosť mnohí zúčastnení spolu s nami veľmi ocenili. Dalo nám to nový pohľad na svet a zároveň nás skúsenosť podnietila omnoho húževnatejšie odborársky bojovať za rovnocennejšie príležitosti pre všetkých- obzvlášť pre ľudí so znevýhodneniami.

Informuje Neomi Šimunková, Platforma mladých