KGZE vo Viedni

20.-22. apríla 2023 sa vo Viedni uskutočnilo stretnutie zástupcov európskych odborových organizácií. Témou konferencie KGZE bolo: Čím môžu odbory prispieť k budúcej životaschopnosti našej spoločnosti? Majú naše kresťanské sociálne hodnoty motivačný a inšpiratívny účinok? Na konferencií v diskusnom panely „Udržateľnosť na konkrétnych príkladoch” vystúpil s prezentáciou prof. Milan Katuninec z Trnavskej univerzity.

Informuje Filip Černý, účastník za NKOS.