Implementácia novej technológie do pracovných procesov – ochrana životného prostredia ako predpoklad trvalo udržateľného rozvoja

Chorvátske kultúrne družstvo NAPREDAK v spolupráci s EZA privítalo v dňoch 9.-11.11.2023 účastníkov na konferencií v Splite. Prítomní si vypočuli prednášky zamerané na praktické aspekty ochrany životného prostredia , využitie nových technológií a alternatívnych zdrojov energií. S príspevkom o možnostiach zabezpečenia lepších pracovných podmienok vystúpila Ľubica Černá.

Informuje Ľubica Černá