Adekvátna minimálna mzda – cesta vpred.

V dňoch 30.11. – 2.12. 2023 sa na Malte uskutočnil seminár EZA. Názov seminára bol: Adekvátna minimálna mzda – cesta vpred. Prednášajúci porovnávali situácii v rôznych krajinách EU. Každá krajina zvolila svoj spôsob určenia minimálnej mzdy. Niekde je to na dohode tripartity, inde majú k tomu zložité výpočty z rôznych ukazovateľov a niekde na výpočet používajú tzv. Zlatý štandard: „košový prístup“: ktoré tovary a služby sú potrebné na to, aby pracovník/domácnosť dosiahli sociálne prijateľnú životnú úroveň. 5 krajín EU nemá zákonom stanovenú minimálnu mzdu.

Hrubá hodinová minimálna mzda sa v krajinách EÚ výrazne líši: medzi 2,40 EUR v Bulharsku a 13,80 EUR v Luxembursku. Graf porovnáva výšku hodinovej minimálnej mzdy v 22 krajinách EU v januári 2023:

Porovnanie zvýšenia minimálnej mzdy a ročnej inflácie v niektorých krajinách EU. Na Slovensku nárast približne zodpovedal inflácii.

Mesačná čistá minimálna mzda

zelená – čistá minimálna mzda, modrá – daň z príjmu, bordová – sociálne odvody

Skutočne dohodnuté mzdy bývajú často zastarané a pod zákonom stanovenou minimálnou mzdou. Bolo to najmä v prípade kolektívnych zmlúv zo Slovinska, Slovenska, Portugalska, Španielska, Poľska, Chorvátska a do určitej miery aj Francúzska a Nemecka.

Záverom sa dá povedať, že:

  • sú veľké rozdiely v hrubých minimálnych mzdách a odmeňovaní v jednotlivých krajinách EÚ,
  • stanovenie minimálnej mzdy znamenal pokrok za posledné desaťročie pre osoby s nízkou mzdou,
  • rast nominálnych sadzieb na rok 2023 sotva postačuje na udržanie kúpnej sily, ale prvé údaje za rok 2024 sú o niečo sľubnejšie.
  • vo viacerých krajinách vznikli poradné orgány/odborné výbory pre stanovenie minimálnej mzdy
  • pri určovaní mzdy je málo zastúpené kolektívne vyjednávanie
  • ak je konkrétna mzda zahrnutá v dohode, často býva už neaktuálna
  • pri vyjednávaní sa málo využíva potenciál na reguláciu vysokých platov
  • zákonom stanovená minimálna mzda zostáva dôležitým nástrojom najmä pre krajiny strednej a východnej Európy.

Informuje Agata Kubinová, účastníčka seminára