Vianočná kapustnica k 20. výročiu založenia Fóra života

Pri príležitosti osláv založenia občianskeho združenia Fórum života, ktoré nezištne pomáha tehotným mamičkám a nenarodeným bábätkám už 20 rokov, sme sa ako členovia v zastúpení NKOS zúčastnili tradičnej vianočnej kapustnice, ktorá sa každoročne koná v Bratislave.
Príjemné adventné posedenie strávené na františkánskom námestí padlo presne na rovnaký dátum, 19. december, ako vzniklo samotné Fórum života pred dvadsiatimi rokmi. Hneď na úvod stretnutia nás srdečne privítala samotná predsedníčka Fóra života, pani Marcelka Dobešová. Prichystaná bola pre nás nielen vynikajúca kapustnica a rôzne iné chutné občerstvenie, ale rovnako aj krásny kultúrny hudobný program. Zo stretnutia sme si odniesli aj menší darček, v podobe brožúry, ktorá reflektuje činnosť Fóra života od jeho vzniku, až po súčasnosť a sviečku za nenarodené deti, ktorú si čoskoro zapálime plamienkom betlehemského svetla.

Napísala Bernadeta Šimunková