Advent v Lubline

V dňoch 8.-9. 12.2023 sa v poľskom Lubline uskutočnil seminár na tému Meniaci sa trh práce – výzvy pre profesionálnu aktiváciu skupín s menšími pracovnými príležitosťami: starší pracovníci, mladí ľudia, utečenci. Seminár organizoval EDS Fundacja Nowy Staw v spolupráci s EZA. Ľubica Černá vystúpila s príspevkom v ktorom informovala o zamestnávaní osôb 50+ a o možnosti pracovnej aktivizácie seniorov. Po seminári sa uskutočnilo slávnostné stretnutie pri príležitosti 30. výročia existencie nadácie.

Informuje Ľubica Černá