PRIEMYSEL 4.0: Strategické zapojenie zamestnancov do digitálnej transformácie ťažobných a dodávateľských spoločností ropy, plynu a uhlia

Ako posilniť informovanosť, konzultácie a účasť zamestnancov s cieľom lepšie pochopiť, predvídať a riadiť najmä inkluzívnu a spravodlivú digitálnu transformáciu ropných, plynárenských a uhoľných ťažobných a dodávateľských spoločností? To je základná otázka, ktorú riešil projekt, ktorého súčasťou bol workshop 15.3.2023, ktorého sa zúčastnila Ľubica Černá, prezidentka NKOS. Výsledkom stretnutia bol návrh spoločného memoranda zástupcov zamestnávateľov a zamestnancov. Projekt je financovaný z prostriedkov Európskej únie.

Viac info o projekte: https://www.isp.org.pl/en/projects/industry-4-0