Kultúra a náboženstvo

Snem Fóra života

05.02.2018 09:23
V sobotu 27.1.2018 sa dve členky NKOS (V.Taranová-Ďurdíková a A. Papanová) zúčastnili na sneme Fóra života v Žiline v priestoroch biskupského úradu. Snem sa začal sv. omšou u kapucínov, ktorú celebroval o. Daniel Dian. Po otvorení sa účastníci snemu osobne prezentovali...

15. regionálny kongres KAB

08.10.2017 11:35
Dňa 7.10.2017 sa konal v Bratislave 15. regionálny kongres KAB (Katholische Arbeitnehmer-Bewegung) na ktorom sa za NKOS zúčastnili prezidentka Ľubica Černá, zástupcovia platformy mladých a NKOS ZPŠaV pri ÚPN. Do záverov kongresu bola navrhnutá aj požiadavka: Aby sa práce...

Snem Fóra života

31.01.2016 22:22
Dňa 30.1.2016 sa v Rajeckých Tepliciach uskutočnil Snem Fóra života. Počas Snemu za účasti europoslankyne Anny Záborskej sa uskutočnila prezentácia budúcich aktivít Fóra: napr. Oslava počatého života a petičné hnutie proti hazardu. Za NKOS sa snemu zúčastnila Ľubica Černá.

Prehĺbenie vzájomnej komunikácie, výmena informácií a pohľadov, zbieranie pastoračných podnetov pre aktuálny rok

19.01.2016 20:29
Stretnutie biskupov s kňazmi, zasvätenými osobami a laikmi sa uskutočnilo v priestoroch Katolíckej univerzity v Ružomberku v utorok, 19. januára 2016 na tému: POVOLANÍ ŽIŤ MILOSRDENSTVO, Choď domov k svojim a zvestuj im, aké veľké veci ti urobil Pán a ako sa nad tebou...

Spomienka na Rudolfa Fibyho

18.10.2015 20:41
Minútou ticha si uctili prvé výročie úmrtia Rudolfa Fibyho aj na Kongrese KAB v Bratislave dňa 10.10.2015 za prítomnosti viacerých účastníkov NKOS. Účastníkov k tomu vyzval Július Porubský, člen Združenia kresťanských robotníkov a zamestnancov (ZKRZ), ktorý pripomenul, že Rudolf Fiby sa...

Národný pochod za život, Bratislava 20.9.2015

24.09.2015 07:37
Radosť a postoj. To sú slová ktoré charakterizujú národný podchod za život. Spolu s tisíckami iných sme sa ho aj my zúčastnili na bratislavskom Námestí SNP. Napriek tomu, že sme trasu pre veľké množstvo ľudí neprešli, jasne sme vyjadrili svoje Áno dôstojnému životu od počatia až po prirodzenú smrť....

Stretnutie v Badíne, ktorého sa zúčastnila prezidentka NKOS

29.01.2015 19:12
Banská Bystrica - Badín 21. januára  2015 (TK KBS) Biskupi, zástupcovia diecéz, inštitúcii, spoločenstiev a hnutí, zasvätené osoby a aktívni laici sa dnes zišli v Badíne, aby spolu diskutovali o výzvach, ktoré čakajú Katolícku cirkev na Slovensku tento rok. Prijali pozvanie od Konferencie...

Pešia púť Levoča 2014

17.07.2014 16:58
  V dňoch  3.  –  6.  júla  2014  sa  opäť  uskutočnila  naša  tradičná  pešia  púť  do  Levoče  (17. ročník)  .  37  účastníkov  prežilo  nádherné  okamihy  počas celého...

Poďakovanie organizátorov púte do Levoče prezidentke NKOS

17.07.2014 16:56
Vážená pani prezidentka NKOS  Doc. Ing. Ľubica Černá, PhD. V dňoch 3. – 6. júla 2014 sa uskutočnila naša tradičná pešia púť do Levoče (17. ročník) . 37 účastníkov prežilo nádherné okamihy počas celého priebehu púte, k čomu prispelo i ideálne počasie a výborná organizácia...

99. katolícke dni v Regensburgu, Nemecko

04.06.2014 16:52
V dňoch 28. mája až 1. júna 2014 sa v Regensburgu uskutočnili 99. nemecké katolícke dni. Niesli sa v znamení  " S Kristom budujeme mosty".  Úvodný aj záverečný ceremoniál so svätou omšou  sa uskutočnil na  miestnom univerzitnom štadióne. Podujatie poctili svojou návštevou aj...
1 | 2 | 3 | 4 >>