NKOS je partnerom v projekte Účasť pracovníkov v GIG ekonomike – dlhodobé scenáre pre automobilový sektor.

Hlavným cieľom projektu je zvýšiť vplyv pracovníkov na strategické rozhodnutia prijaté v rámci nadnárodných spoločností v oblasti automobilového priemyslu prostredníctvom zlepšenia znalostí, schopností spolupráce a spoločného akčného plánu. Vzhľadom na vznik GIG ekonomiky (zdieľaná ekonomika, platformová ekonomika, ekonomika na požiadanie) a rozvoj atypických foriem zamestnania sa vyvíja definícia pracovníka a zapojenie tvorcov politík a sociálnych partnerov je nevyhnutným na zabezpečenie účinnej účasti pracovníkov.

Partneri projektu:

 • Republiková únia zamestnávateľov – Slovensko
 • Samostalni sindikat metalaca Srbije – Srbsko
 • Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori – Taliansko
 • Panepistimio Thessalias / Univerzita Thessaly – Grécko Generálna konfederácia liberálnych odborových zväzov Belgicka – Belgicko
 • IndustriAll Európsky odborový zväz – Belgicko
 • Srbské združenie zamestnávateľov – Srbsko
 • Asociación Industrial Técnica y de Comercio – Španielsko
 • Federação Intersindical das Indústrias Metalúrgicas, Químicas, Eléctricas, Farmacêutica, Celulose, Papel, Gráfica, Imprensa, Energia e Minas – CGTP-IN – Portugalsko
 • Comisiones Obreras de Industria – Španielsko
 • Nezávislé kresťanské odbory Slovenska – Slovensko
 • Fiat Chrysler Automobiles Powertrain Poland Sp. z oo – Poľsko

Doba projektu 18 mesiacov, 1.2.2019 – 30.7.2020. Viac na: http://worker-gig.eu/en/main

S finančnou podporou Európskej únie