Pitný režim a ochrana zamestnancov pred nadmerným teplom

V posledných rokoch nás zasiahli vysoké letné teploty, ktoré na pracovisku môžu predstavovať veľkú záťaž pre zamestnancov. Povinnosti zamestnávateľa pri vysokých teplotách a chlade pri práci sú ustanovené podrobne vo Vyhláške Ministerstva zdravotníctva SR č. 99/2016. V tomto roku bola uvedená vyhláška zmenená vyhláškou č.227/2019, ktorá platí od 1.8.2019.

Čo nového nám táto novela vyhlášky prináša?

Podľa § 3 musí zamestnávateľ zabezpečiť na vnútornom pracovisku optimálne hodnoty faktorov tepelno-vlhkostnej mikroklímy v teplom aj v zimnom období stavebným riešením budovy alebo vhodnou technológiou zabezpečenou na pracovisku zamestnávateľom. Ak to nie je možné, pretože stavebné, technické alebo iné opatrenia neprichádzajú do úvahy, musí zamestnávateľ vykonať ďalšie primerané opatrenia.

Novelizovaná vyhláška obsahuje nové povinnosti zamestnávateľa na ochranu zamestnancov pred teplom počas mimoriadne teplých dní.

Aktualizované znenie prináša nové povinnosti na ochranu zamestnancov pred teplom počas mimoriadne teplých dní. Patria sem:

  • zmena trvania času práce (napr. skrátenie pracovnej doby),
  • posun začiatku zmeny,
  • umožnenie častejších prestávok v čase horúčav,
  • predĺženie prestávky na odpočinok alebo jedenie,
  • zabezpečiť klimatizáciu (prípadne iné nútené vetranie) a umožniť zamestnancom pobyt v klimatizovaných priestoroch,
  • častejšie striedanie zamestnancov na pracovisku,
  • zabezpečiť tienenie okien a svetlíkov,
  • vytvoriť zamestnancom priestor na ochladenie (zabezpečiť sprchy),
  • poskytovať zamestnancom vhodný pracovný odev (najvhodnejšie sú svetlé farby a prírodný vzdušný materiál odevu).

Ďalší dôležitý dodatok pribudol do § 7, ktorý pojednáva o pitnom režime. Doteraz musel zamestnávateľ nahradiť 70 % stratených tekutín počas pracovnej zmeny, čo aj zostalo, ale pribudlo, že polovica množstva nahrádzaných tekutín musia byť minerálne nápoje. Doplnil sa aj prevádzkový poriadok, kde pribudlo, že obsahuje preventívne a ochranné opatrenia pre pracovné činnosti so záťažou teplom alebo záťažou chladom s prihliadnutím na vek, zdravotný stav, individuálne fyzické schopnosti a zručnosti zamestnanca.

Toto je veľmi stručné zhrnutie najdôležitejších zmien pri práci v teple alebo v chlade a súhrn povinností zamestnávateľa voči zamestnancom, ktoré sú účinné od 1.8.2019.

V prípade, ak chcete vedieť viac, ozvite sa nám.

V prípade  konkrétnych otázok píšte na bozp@nkos.sk

Informuje Ivan Černý, odborový inšpektor BOZP